ÚVOD | Články | Propozície – Detský atletický štvorboj s gepardom

Propozície – Detský atletický štvorboj s gepardom

Publikované

Organizátori:

  • Mestská časť Bratislava – Petržalka
  • Základná škola Tupolevova
  • AK Run For Fun Petržalka
  • OZ Deti na štarte

Termín: 11.5.2018 (piatok) o 9:00 hod. a II.kolo 05.10.2018 (piatok) o 9:00

Miesto: ZŠ Tupolevova 20

Riaditeľ pretekov: Jaroslav Troščák (OZ – Deti na štarte)

Hlavný rozhodca: Vladimír Duda (AK Run For Fun)

Technický rozhodca: Renata Poľanská (AK Run For Fun)

Prihlášky: Prihlášky zasielajú školy výlučne elektronickou formou do 8.5.2018 na adresy podľa informácií, ktoré obdržali na školu

Prezentácia: 11.5.2018 od 8:00 – 8:45 hod. na ihrisku ZŠ Tupolevova. V tomto čase sa ešte môžu urobiť minimálne zmeny v prihláške.

Kategórie: Štartujú dievčatá a chlapci prvého a druhého ročníka ZŠ v Petržalke.

Disciplíny: 60m, 300m, skok do diaľky z miesta, hod vortexom (4-boj)

Časový rozpis:      09:00 hod.      – Slávnostné otvorenie

09:15 hod.       – 60m D

09:15 hod        – skok do diaľky z miesta CH

10:00 hod        – skok do diaľky z miesta D

10:00 hod        – 60m CH

10:40 hod.       – hod vortexom CH

10:40 hod.       – 300m D

11:20 hod.       – hod vortexom D

11:20 hod.       – 300m CH

12:30 hod.       – vyhlásenie výsledkov

Obmedzenie štartu:  Za každú školu môže štartovať 8 dievčat a 8 chlapcov z prvého a druhého ročníka.

Ceny: Prví traja v kategórii dievčat aj v kategórii chlapcov budú ocenení, taktiež najúspešnejšia škola.

Podmienky: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť a poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

Poznámky: Za zdravotný stav žiakov zodpovedá vysielajúca škola. Na mieste bude zabezpečená zdravotná služba. Žiaci budú mať zabezpečené šatne len na prezlečenie za prípadné straty usporiadateľ nezodpovedá.

Upozornenie: V prípade nepriaznivého počasia sa míting konať nebude. O jeho zrušení vás budeme informovať na email adrese a telefónnom čísle, ktoré budú súčasťou Prihlášky školy.

Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií ako aj zmenu týchto propozícií.

Za podujatie prevzal záštitu Ing. Ivan Štefanec, MBA, PhD.

V Bratislave 28.4.2018 a (editované: 15.09.2018)

Jaroslav Troščák (OZ – Deti na štarte)

riaditeľ pretekov

Top