ÚVOD | Články | Propozície – Týždeň športu s Gepardom

Propozície – Týždeň športu s Gepardom

Publikované

pod záštitou starostu mestskej časti Petržalky

Stručná charakteristika pre materské školy:

Projekt „Týždeň športu s Gepardom“ je zameraný na rozvíjanie a vytváranie pozitívneho vzťahu k športovaniu detí predškolského veku. Pohybové aktivity sa budú realizovať na jednotlivých materských školách, ktoré sa do projektu zapoja. Súbor aktivít tvorí 6 jednoduchých disciplín, ktoré sa budú realizovať v priebehu jedného týždňa  v dvoch kolách v jeseni a na jar. Projekt je financovaný mestskou časťou Petržalka a organizované občianskym združením Deti na štarte.

Čo je cieľom?

Prispieť prostredníctvom vybraných pohybových aktivít k rozvoju pohybovej kondície a koordinácie s využitím základných lokomočných činností. Realizáciou aktivít projektu vytvárať u detí pozitívny vzťah k súťaženiu a spolupráci. Súčasne prispieť  k  radostnej atmosfére.

Odmeny:

Deti za svoje súťaženie dostanú odmenu, o ktorej budú vedieť na začiatku, že ak splnia úlohy, tak dostanú odmenu. (Samozrejme že všetky deti úlohy splnia J) Všetci dostanú tričko, kartičku s výsledkom. Tričko, resp. aj odmenu by mali dostať aj tí, ktorí sa do projektu zapoja – učitelia. (Prečo? Pretože sa na nich často zabúda)

Ciele projektu:

 1. Zvýšiť objem pohybových aktivít v týždennom programe materskej školy
 2. Poukázať na možnosti využitia pohybových aktivít pri rozvoji spolupráce a súťaženia detí
 3. Vytvárať radostnú atmosféru, tým predpoklad záujem detí o pravidelné športovanie

Odporúčania k organizácie projektu:

 1. Informovať rodičov o realizácii projektu a ich podpore  pohybových aktivít svojich detí
 2. Konkrétne pohybové aktivity možno rozdeliť do troch – štyroch dní
 3. Posledný deň slúži na vyhodnotenie a odovzdanie odmien
 4. V materskej škole za realizáciu by mala byť zodpovedná riaditeľka, alebo ňou poverená učiteľka

Disciplíny:

Disciplíny sú zostavené tak aby sa zapojilo do súťažných aktivít celé telo (každá partia) a aby bola pri športe aj zábava spojená s kolektívnym myslením a zapojením každého dieťaťa!

Kde sa dajú vykonávať disciplíny?

Disciplíny sa dajú vykonávať vonku alebo vo vnútri podľa počasia. Odporúčame však využiť pekné jesenné/jarné dni a podľa možnosti vykonávať disciplíny von.

1. disciplína: neposedný Slimák

 1. ÚLOHA: „Slimačí domček“ – Prenášať vo vytýčenom priestore molitanové kocky s cieľom – postaviť domček.

Zameranie: rozvoj sily, schopnosť spolupracovať

Postup: plocha – 6m, štart-lano, pred lanom molitanové kocky, ktoré deti ľubovoľne prenášajú, cieľ-lano, za lanom družstvo 4 detí stavia domček, víťazí družstvo, ktoré prvé postaví domček

Pomôcky: 2x po 4 molitanové kocky/odporúčané sú  veľké, 2x lano

 1. ÚLOHA “Od buka do buka“ – Skákaním na „fit ušiakoch“ dosahovať postupne méty v určenej dráhe

Zameranie: rozvoj výbušnej sily a rovnováhy

Postup: plocha – 6m, štart z gymnastického kruhu na ušiaku okolo 4 stojacich mét postavených vľavo-vpravo, cieľ- gymnastický kruh. Späť uteká dieťa po vonkajšej dráhe s ušiakom v ruke a odovzdá ho ďalšiemu v poradí. Štartuje vždy 1 dieťa z družstva – súčasne vyštartujú 2 deti. Ďalšie poradie určuje rýchlosť  vykonanej aktivity.

Pomôcky: 2x fit lopty „ušiak“, 4x gymnastické kruhy, 2x 4 méty/odporúčané sú tyče v podstavcoch.

2. disciplína: ŠIKOVNÁ líška

 1. ÚLOHA: „Prenášačka“ – Prenášať predmety v behu so štafetovou výmenou hráčov

Zameranie: rozvoj rýchlosti a koordinácie

Postup: – plocha – 6m/odporúčané je pieskovisko. Štartuje vždy 1 dieťa z družstva – súčasne vyštartujú 2 deti. Z kontajnera vyberie 1 malú loptičku, behom ju prenesie a vloží do druhého kontajnera. Bez loptičky sa behom vráti späť a tlesknutím odštartuje ďalšieho.

Pomôcky: 2x 2 kontajnery, malé loptičky podľa počtu detí.

 1. ÚLOHA: „Líška šikovníčka“ – Kotúľaním dvoch lôpt súčasne okolo mét s cieľom hodiť  lopty do terča na zemi

Zameranie: rozvoj celkovej koordinácie

Postup: plocha – 6m.  Štartuje vždy 1 dieťa z družstva – súčasne vyštartujú 2 deti. Deti gúľajú spolu 2 lopty okolo mét, na záver hádžu po jednej  do terča. Zoberú lopty a behom po vonkajšej dráhe odovzdajú lopty ďalšiemu, čím ho odštartujú.

Pomôcky: 2x 2 veľké lopty,  2x 3 méty/ odporúčané sú tyče v podstavcoch, 2x terč na zemi/odporúčaný je veľký gymnastický kruh

3. disciplína: Rýchly gepard

 1. ÚLOHA: „Kamaráti gepardíci“ – Štafetový beh s postupným odovzdávaním štafetového kolíka vo vymedzenom priestore

Zameranie: Rozvoj rýchlosti a spolupráce.

Postup: plocha – 10m. Štartuje vždy 1 dieťa z družstva – súčasne vyštartujú 2 deti. So štafetkou obehne métu, vráti sa do priestoru štartu a odovzdá štafetku ďalšiemu.

Pomôcky: 2x štafetový kolík, 2x méta/odporúčané sú molitanové kocky, 1x viditeľné plošné označenie štartu.

 1. ÚLOHA: „Šikovne a ďaleko“ – Prekonávať prekážky preskokom a podlezením so záverečným  skokom do diaľky z rozbehu.

Zameranie: Rozvoj orientačnej schopnosti a výbušnej sily dolných končatín.

Postup: Štartuje vždy 1 dieťa z družstva z gymnastických kruhov – súčasne vyštartujú 2 deti. Preskočia, podlezú, ukončia skokom do diaľky z rozbehu. Po ukončenom skoku štartuje ďalšia dvojica.

Pomôcky: plocha – 6m/odporúčaná je trávnatá ukončená pieskoviskom pre skok do diaľky/alternatíva – 2x žinenka ako doskočisko, 2x prekážka s natiahnutou gumou – 30cm preskok, 40cm podlezenie /4x tyče+ 2x guma/alternatíva – 4x prekážky v požadovanej  výške, 2x gymnastické kruhy-štart

Projekt podporili: MŠ Bzovicka, Zober loptu, nie drogy, Metská časť Petržalka

Top