ÚVOD | Zámery a ciele občianskeho združenia – Deti na štarte

Zámery a ciele občianskeho združenia – Deti na štarte

Projekt Gepardíny je novým bodovacou súťažou pre deti vo veku od 5 do 12 rokov, kde deti zbierajú body a postupujú v 10. leveloch pričom začínajú Slimákom a končia ako Gepard. Deti sa takto učia postupnému ale hlavne pravidelnému športu a majú motiváciu na ďalšie športové činnosti.
Odmeny nemajú byť predmety ale zážitky a výber odmien je čiastočne odporúčaný deťmi, kde oni navrhujú, čo by očakávali. Jednou z týchto odmien by mala byť aj možnosť zúčastniť sa na inom tréningu v inom klube, ktorý dieťa nenavštevuje ale chcelo by si to vyskúšať a ktorý by za iných okolností dieťa neabsolvovalo. Napr. jazda na koni, tenis, lukostreľba, splavovanie rieky a pod. Tieto odmeny a výmenné poukazy by do odmien dávali kluby, ktoré majú záujem o prezentáciu svojej činnosti.
Našou snahou je, aby každé dieťa ak splní cieľ napr. výhrou v pretekoch, či pri nazbieraní dostatočného počtu bodov postúpilo a dostalo spravodlivú ale hlavne motivujúcu a atraktívnu cenu. Myslíme si, že dieťa, ktoré je motivované týmto spôsobom samé žiada byť na ďalších pretekoch a na tréningy chodí rado.
Projekt sme na jar spustili a momentálne je v ňom zapojených bezmála 30 detí na ZŠ Tupolevová v klube RunForFun Bratislava. Zatiaľ sme dostali pozitívnu spätnú väzbu od trénerky i od rodičov.
Ciele a činnosti

Združenie ma za cieľ vytvárať a zlepšovať pozitívny vzťah k športu pre deti. K tomuto účelu vytvorilo pilotný projekt pre deti do 12 rokov pod názvom GEPARDÍNY (viac informácií na gepardiny.sk), kde deti zbierajú body a postupujú v leveloch. Deti sú zapojené do niekoľkých nesúťažných a aj súťažných aktivít v rámci bodovania. Projekt je určený nielen pre deti, ale aj pre rodičov, trénerov, kluby i organizátorov športových podujatí. Združenie vytvorilo bodovací systém pre trénerov, kde deti zapojené do tréningového plánu majú motiváciu na ďalší tréning. Združenie takto podporí kluby, ktoré sa do projektu zapoja. Rovnako aj pri účasti na pretekoch sú organizátori pretekov rovnako podporovaný vyhľadaním ďalších (možno ešte nezapojených) detí do športu. Ďalším cieľom združenia je zapojenie detí do pravidelných športových aktivít a podporenie cvičenia detí na tréningoch za každého počasia ako sú športové disciplíny – napríklad: beh, skok, hod, plávanie… Združenie plánuje vytváranie ďalších projektov a aktivít, ktoré pomôžu deťom spoznať šport z pozitívnej stránky a rozvíjať v nich chuť „byť deťmi, ktoré sú na štarte k úspechu“ ale aj šťastne doraziť do cieľa!

Ciele, vyplývajúce z predsavzatí občianskeho združenia:

 • Vštiepenie zážitku
 • Darovanie pocitu z výhry pre každého!
 • Zažívanie pocitov úspechu a výhry z dosiahnutých výsledkov
 • Osvojenie si správnych pozitívnych návykov športovca
 • Začať praktizovať pravidelný tréning
 • Pohybové zapojenie detí a mladých ľudí (nie vekom ale duchom )
 • Oboznámenie sa s možnosťami profi-tréningov (Vyhľadávanie možností stretnutí s profesionálmi pre deti)
 • Oboznámenie sa inštrukciami lekára (Vyhľadávanie možností konzultácií pre rodičov so športovými lekármi)
 • Techniky cvičenia (Základne predstavenie techniky cvičenia na tréningu v inom klube)
 • Zaznamenávanie pokroku z tréningu! Výsledky, časy a hodnotenie – ukazovatele predpokladov
 • Možnosti vyhľadanie sponzora pre dieťa, ktoré si nedokáže dovoliť tréning
 • Zameranie sa na profesionálny šport
 • Správne stravovanie a výživa športovca (Vyhľadávanie a oboznámenie, či konzultácia s odborníkmi na stravu pre športovcov – detí, prednáška pre rodičov, ktorí čakajú na deti z tréningu)
 • Boj proti obezite a iným chorobám
 • Vyhľadávanie mladých talentov
 • Rozvoj schopností u detí a pozitívny vzťah k výsledkom
 • Rozvoj základných ale aj často zabúdaných schopností, ako: flexibilita, sila, rovnováha, koordinácia pohybov, rýchlosť, ohybnosť, pružnosť, dynamika, výbušnosť, vytrvalosť ale aj pozitívne myslenie, sústredenosť a optimistický postoj! A to hlavne u detí vo veku od 5 do 12 rokov!
 • Vzbudenie vášne pre hru a výhru (vášeň v športe dáva veľa do života a to hlavne ak sa jedná o správne pochopenie výhry)
 • Postupné budovanie – Šport vytvára a buduje osobnosť z dlhodobého hľadiska
 • Oboznámenie so športom – Čím pravidelnejšie k športu deti vedieme, tým jednoduchšie budú chápať v dospelosti pravidelné aktivity
 • Humorne a pozitívne ladený tréning rozvíja (vzbudzuje) motiváciu na ďalší tréning
 • Pravidelná aktivita spája ľudí a nielen deti (čiže rodičov, trénerov…) v podobnom prostredí
 • Hra a šport je dôvod na rozvoj športového ducha a ďalší tréning
 • Pri športe sa rozvíja aj učenie sa spôsobu zábavnej formy zvládnuť a dosiahnuť stanovené ciele

Hlavné zámery združenia:

 1. vytvorenie finančných a materiálnych zdrojov na:
 • organizovanie pretekov
 • zabezpečenie cien pre víťazov
 • zabezpečenie poplatku pre deti, ktoré si nemôžu dovoliť krúžok
 • zabezpečenie stretnutí so známymi slovenskými športovcami
 • zabezpečenie tričiek s logami víťazných kategórií
 • zabezpečenie propagačných materiálov – kartičky pre športovcov a pod.
 • zabezpečenie školení pre rodičov
 1. šírenie pozitívneho vzťahu k športu pre všetkých
Top