ÚVOD | Články | Propozície na 3. kolo detského atletického štvorboja s Gepardom

Propozície na 3. kolo detského atletického štvorboja s Gepardom

Publikované

PROPOZÍCIE NA 

„DETSKÝ ATLETICKÝ ŠTVORBOJ S GEPARDOM“ III.KOLO

Organizátori:

  • Mestská časť Bratislava – Petržalka
  • Deti na štarte o.z. 
  • Základná škola Tupolevova
  • AK Run For Fun Petržalka

Termín: 27.9.2019 (piatok) o 9:00 hod.

Miesto: ZŠ Tupolevova 20

Riaditeľ pretekov: Jaroslav Troščák (OZ – Deti na štarte)

Hlavný rozhodca: Vladimír Duda

Technický rozhodca: Renata Poľanská

Prihlášky: Prihlášky zasielajú školy výlučne elektronickou formou (formulár odoslaný do škôl) do 26.9.2019

*Prosím o skoršie zaslanie vzhľadom k tomu aby sa stihli mená detí zapísať do štartovnej listiny

Prezentácia: 27.9.2019 od 8:00 – 8:45 hod. na ihrisku ZŠ Tupolevova. V tomto čase sa ešte môžu urobiť minimálne zmeny v prihláške.

Kategórie: Štartujú dievčatá a chlapci prvého a druhého ročníka ZŠ v Petržalke.

Disciplíny: 60m, 250m (jedno kolečko), skok do diaľky z miesta, hod vortexom (4-boj)

Časový rozpis: 09:00 hod. – Slávnostné otvorenie

Nasledujúce disciplíny (beh, skok, hod) budú za sebou nasledovať plynule 12:30 hod. – Vyhlásenie výsledkov

Obmedzenie štartu:  Za každú školu môže štartovať 8 dievčat a 8 chlapcov z prvého a druhého ročníka. (odporúčame zachovať presný počet kvôli bodom za školu)

Ceny: Prví traja v kategórii dievčat aj v kategórii chlapcov budú ocenení, taktiež najúspešnejšia škola. Všetky deti dostanú pekné tričko.

Podmienky: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť a poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

Zdravotné zabezpečenie:

Na mieste bude zabezpečená zdravotná služba: www.eventmedical.sk

Poznámky: Za zdravotný stav žiakov zodpovedá vysielajúca škola. Žiaci budú mať zabezpečené šatne len na prezlečenie za prípadné straty usporiadateľ nezodpovedá.

Vzhľadom k tomu že deti budú rozdelené na chlapčenské a dievčenské štarty, zvážte či príde od vás aj 2. vychovávateľ.

Upozornenie: V prípade nepriaznivého počasia sa míting konať nebude. O jeho zrušení vás budeme informovať na email adrese a telefónnom čísle, ktoré budú súčasťou Prihlášky školy. 

Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií ako aj zmenu týchto propozícií.

V Bratislave 16.9.2019

Jaroslav Troščák (OZ – Deti na štarte)

riaditeľ pretekov

Oznam o konaní pretekov tu: Štvorboj s gepardom III.kolo

Top