ÚVOD | Články | Kartová hra na rozcvičenie – horská chata

Kartová hra na rozcvičenie – horská chata

Publikované *Hru je možné hrať na chalupe, dovolenke. Je to TIP na strávenie aktívneho odpočinku. Hru som nevymyslel, jednoducho sa mi snívala a tak som ju jednoducho o tretej v noci napísal a na druhý deň vyskúšal v praxi. Hrá sa s kartami 32ks (SEDMOVÉ dvojhlavé hracie karty) *Neodporúčam hrať so žolíkovými – po hre pochopíte prečo :)) ————————————————— Zmyslom hry je dostať sa na horskú chatu. Ak v kartách stretneš chatára (zeleného dolníka) a splníš tri úlohy, vstupuješ na chatu a vystupuješ z hry. Všetko ostatné je cesta. Ďalší hráči pokračujú podľa poradia až kým znova nestretnú chatára (zeleného dolníka)
Ako to býva na túre, námaha je čoraz väčšia, čím bližšie si k cieľu. *Garantujem že túto hru nezahrate 3x za sebou 🙂 ————————————————- Na úvod sa karty premiešajú a kôpka sa položí na stôl. Hráči si ťahajú kartu a podľa jej hodnoty sa určí poradie, kto pôjde po turistickej trase ako prvý. ———————————————— Začíname: Prvý potiahne kartu a podľa toho akú, spraví buď pokutu, alebo si ponechá odmenu – eso. Podľa karty robí hráč drepy/kliky/brušáky (podľa dohody na začiatku pokuty) ———————————————— Ak potiahneš zeleného dolníka máš možnosť zariskovať a hádaš, či nasleduje nízka, alebo vysoká. Ak uhádneš, hádaš druhú a po jej uhádnutí tretiu. Pozn.: Za karty robíš drepy podľa ich hodnoty vždy. Aj pri chatárovi musíš ešte drepovať/klikovať/brušákovať. ———————————————– Ak neuhádneš, a máš žolíka, môžeš ho použiť a hádaš ďalšiu kartu. Podľa počtu žolíkov, ktoré máš. Tri žolíky znamená že si vlastne vyhral/-a. Ak neuhádneš, kartu položíš na odkladaciu kôpku a zeleného dolníka ponecháš na vrchu (chatár sedí pred chatou), kým sa neminie cela kôpka. po minutí kôpky sa kôpka premieša a hrá sa ďalej. *Hráč nesmie odstúpiť z hry. Jedine zo zdravotných dôvodov 🙂 *Počet hráčov nie je limitovaný. Min. dvaja. (Resp. aj sám ak sa máš rád) Hodnotenie kariet: Zelené karty všetky = dvojnásobný počet drepov/klikov/brušákov 🙂 = (vysokohorské a teda to znamená viac námahy) Žaludné, guľové a zelené eso = máš tri žolíky, teda po vytiahnutí zeleného dolníka nerobíš drepy a odchádzaš z hry (vystúpil si na horskú chatu). Karty ponecháš na odkladacom balíku. Zelený dolník = chatár, ktorý ti dá tri úlohy pred vstupom do chaty (Tri úlohy = 3 karty pod ním) – hádaš či nasleduje nízka, alebo vysoká. Červené eso = Tri karty na záver vieš preskočiť a drepy nerobíš, čiže ak vytiahneš zeleného dolníka a máš červené eso vyhral/-a si. Kráľ = 3b (musíš o tri karty dopredu, pričom nevidíš čo sú to za karty! Vidíš až poslednú a podľa nej sa riadiš. Brať ju nemôžeš) Zelený dolník na vrchu znamená, že plníš tri úlohy a hádaš (nízka/vysoká). Ak vytiahneš eso musí zostať na kôpke a počíta sa ako 1b = 1 drep/klik/brušák. Horník = 2b (musíš o dve karty dopredu) Dolník = 1b (musíš o jednu kartu dopredu) 7 = 7 drepov,/klikov/brušákov 8 = 8 drepov,/klikov/brušákov 9 = 9 drepov,/klikov/brušákov 10 = 10 drepov,/klikov/brušákov Zelené desiatka znamená trojnásobok námahy, to jest 30 drepov (Najťažšia karta v balíčku!)
Pamätaj za zelenú kartu robíš dvojnásobok vždy! Pokuta za prerušenie hry = 10 drepov/brušákov/klikov. Hráč musí začať plniť úlohu do jednej minúty od zadania úlohy Bonus – dobrovoľné: Iba pre zdatných vysokohorských hráčov: Dvojnásobný počet bodov začne platiť až keď jeden hráč vystúpi z hry, trojnásobný počet po skončení druhého hráča, štvornásobný po skončení tretieho………..atď Verte alebo nie po tretej hre sme so synom a dcérou na druhý deň chodili, akoby sme skutočne na horskej chate boli 🙂 Autor: Jaroslav Troščák & Junior
Top